Vysávanie sedačky

Pri vysávaní robte krátke, prekrývajúce sa ťahy.

Vysávanie sedačky

Pri vysávaní robte krátke, prekrývajúce sa ťahy.